Projecten

Projecten

In tegenstelling tot sponsorschappen, zijn onze projecten gericht op een groep vrouwelijke overlevenden van seksueel geweld van de genocide. Het doel ervan is, in lijn met de sponsorschappen,‘empowering’ van een groep vrouwen, door het bevorderen van hun economische zelfstandigheid en het vergroten van hun zelfvertrouwen.

Wilt u een project ondersteunen, neem dan contact met ons op!

Doel projecten
Projecten hebben als voordeel dat zij stigmatisatie tegengaan, helpen om het netwerk van vrienden en ‘familie’ te vergroten en ze bieden hulp bij de traumaverwerking. Doordat overlevenden in een project samenwerken, wordt een gemeenschappelijke band gecreëerd en komen ze even los van hun traumatische ervaringen uit1994. In sommige projecten nemen niet alleen vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld deel, maar ook andere overlevenden van de genocide en niet-genocide overlevenden (e.g. daders van de genocide, kinderen die de genocide niet hebben meegemaakt, of Rwandezen die ten tijde van de genocide niet in Rwanda verbleven, maar daarna terugkeerden); dit om o.a. stigmatisering door seksueel geweld en HIV/Aids, alsmede ‘vermeende’ verschillen in etniciteit, te doorbreken. Een aantal van onze projecten, bedoeld voor het verwerven van inkomsten, zijn bovendien gericht op het kweken van voedzame producten zoals fruit, groenten en noten, met name van belang voor de verbetering van de conditie van vrouwen die zware HIV/Aids medicijnen gebruiken.

Werkwijze
Projectvoorstellen worden opgesteld door Solace Ministries in overleg met de betrokken individuen/gemeenschappen. De keuze van de projecten is afhankelijk van prioriteiten van de overlevenden en van de beschikbare financiën van de donor. In overleg met Stichting Mukomeze wordt het projectvoorstel verder uitgediept en verfijnd. Solace Ministries monitort het project en doet verslag aan Stichting Mukomeze, die vervolgens rapportage uitbrengt aan de donor. In de regel vangen projecten aan, nadat Solace Ministries het geld van Stichting Mukomeze heeft ontvangen. De projecten worden vervolgens binnen een bepaalde periode uitgevoerd (gerealiseerd) en officieel afgesloten op het moment dat Stichting Mukomeze de eindrapportage van Solace Ministries ontvangt. De donor geeft vervolgens zijn goedkeuring aan dit rapport. Thema’s waarop Stichting Mukomeze projecten probeert uit te voeren, liggen op het terrein van educatie, veeteelt en landbouw, handel, huisvesting en nijverheid.

Ons doel
Sinds 2012 hebben wij gekozen voor een regionale aanscherping van onze doelstelling betreffende sponsorschappen en projecten: in de eerste plaats richten we ons nu op de genocide overlevenden van seksueel geweld in het zuiden van Rwanda. We kiezen voor deze regio vanwege: 1) de betere mogelijkheden om de vrouwen in gezamenlijkheid en op verschillende manieren te ondersteunen; 2) de veel beperktere hulp die beschikbaar is op het platteland in vergelijking met die in de steden; en 3) het in verhouding grootste aantal verkrachtingen dat tijdens de genocide in het zuiden van Rwanda heeft plaatsgehad.

Lees meer over onze ‘Lopende projecten‘ en ‘Afgesloten projecten‘.

Voor meer ideeën over hoe u kunt helpen, ga naar ‘Andere manieren om te helpen‘ en ‘Sponsorschappen‘.