Sponsorschappen

Sponsorschappen

Indien u bent geïnteresseerd in een sponsorschap van een Rwandese vrouw, kunt u contact met ons opnemen en/of het machtigingsformulier invullen en naar ons opsturen.

Sponsorschap (€30 per maand ofwel €1 per dag) is gericht op het steunen van een individuele vrouw, maar kan ook specifiek gericht zijn op een vrouw die graag aan een universiteit wil studeren (€90 per maand). Een of meerdere personen kunnen een vrouw in Rwanda steunen middels een sponsorschap.

Doel sponsorschap

Het sponsoren van een Rwandese vrouw heeft als belangrijke functie dat mensen belangstelling voor haar hebben/om haar geven. Van deze persoonlijke aandacht gaat een grote en sterke kracht uit. Het doel van een sponsorschap is ‘empowerment’, met als doel het bereiken van economische zelfstandigheid en groeiend zelfvertrouwen, zodat de vrouw op eigen kracht verder kan. Sponsorschappen pakken onder meer armoede, ziekte, stigmatisering en trauma van de vrouwen aan.

Werkwijze

Welke vrouw in aanmerking komt voor een sponsorschap, wordt bepaald door Solace Ministries, uiteraard in overleg met Stichting Mukomeze. Solace Ministries kijkt vervolgens samen met de vrouw in kwestie, hoe het sponsorschap het beste kan worden aangewend met het oog op haar ‘empowerment’. Hierbij valt te denken aan het volgen van een opleiding of het opzetten van een bedrijfje om in eigen inkomsten en basisbehoeften te kunnen voorzien. Wij verstaan onder ‘empowerment’ dat de vrouwen zich op meerdere terreinen sterken, met name op fysiek, psychologisch, materieel, sociaal, economisch en spiritueel gebied.

Stichting Mukomeze heeft een contactpersoon bij Solace Ministries kunnen aanstellen (deels bekostigd) die voor ons ter plaatse alle taken verzorgt die deel uitmaken van de sponsorschappen. Dit komt ten goede aan de aandacht voor de vrouwen in het Mukomeze sponsorschapprogramma, maar ook aan de snellere afwikkeling van onze verzoeken betreffende sponsorschappen.

Bij aanvang van het sponsorschap ontvangen de sponsoren een foto van de betreffende vrouw en een getuigenis van hetgeen ze heeft meegemaakt tijdens de genocide en hoe het haar sindsdien vergaan is. Sponsoren worden twee maal per jaar op de hoogte gebracht van ontwikkelingen en voortgang m.b.t het sponsorproject. Eenmaal per jaar, in februari, door een brief van de gesponsorde vrouw zelf, en eenmaal per jaar, in augustus, door een update-rapport van Solace Ministries over, haar huidige situatie, hoe ze de sponsorschapsgelden heeft gebruikt, en wat haar ambities voor de toekomst zijn. Solace Ministries houdt in de gaten of een vrouw is ‘empowered’, hetgeen afhankelijk is van het individu en de omstandigheden waaronder zij leeft, maar het kan wel enkele jaren duren voor een vrouw zich zelfstandig kan redden. Het sponsorschap houdt op, als een vrouw is ‘empowered’, maar ook als ze trouwt en de man over voldoende inkomsten beschikt om in haar onderhoud te voorzien (in dit laatste geval zijn er andere vrouwen die een sponsorschap harder nodig hebben). In beide gevallen gaat, met instemming van de sponsor, het sponsorschap over op een andere vrouw. Als het sponsorschap van de kant van de sponsor ophoudt terwijl de vrouw nog niet ‘empowered’ is, probeert Stichting Mukomeze allereerst een nieuwe sponsor te vinden. Indien dit niet lukt zal Stichting Mukomeze het sponsorschap voortzetten d.m.v. financiering uit de algemene middelen, mits voorradig.

Ons doel

Sinds 2012 hebben wij gekozen voor een regionale aanscherping van onze doelstelling betreffende sponsorschappen en projecten: in de eerste plaats richten we ons nu op de genocide overlevenden van seksueel geweld in het zuiden van Rwanda. We kiezen voor deze regio vanwege: 1) de betere mogelijkheden om de vrouwen in gezamenlijkheid en op verschillende manieren te ondersteunen; 2) de veel beperktere hulp die beschikbaar is op het platteland in vergelijking met die in de steden; en 3) het in verhouding grootste aantal verkrachtingen dat tijdens de genocide in het zuiden van Rwanda heeft plaatsgehad.

Lees meer over ‘De vrouwen van Mukomeze (overzicht sponsorschappen)’ of help direct een vrouw te ’empoweren’ door bovenstaand machtigingsformulier in te vullen.

Voor meer ideeën over hoe u kunt helpen, ga naar ‘Projecten‘ en ‘Andere manieren om te helpen‘.