Bestuur

Bestuur

 

Anne-Marie de Brouwer (voorzitter) Anne-Marie is werkzaam bij IMPACT: Center against Human Trafficking and Conflict-Related Sexual Violence. Zij is ook research fellow bij INTERVICT aan Tilburg University. Anne-Marie is (mede-)auteur van de boeken ‘De Mannen Die Mij Hebben Vermoord‘ en ‘Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence’ (proefschrift Tilburg University, 2005). Anne-Marie is afgestudeerd aan de University of Essex (International Human Rights Law) en Tilburg University (Nederlands en internationaal recht).
 Martine van den Heuvel (secretaris) Martine is programmamaker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam. Zij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam (Holocaust- en Genocidestudies) en Hogeschool Windesheim in Zwolle (Journalistiek).
freekFreek Dekkers (penningmeester) Freek is als zelfstandige werkzaam als bewindvoerder in de regio Breda/Tilburg. Freek is afgestudeerd aan Tilburg University (Bedrijfseconomie) en EUR (Registercontrolling).
Eefje de Volder (algemeen bestuurslid – projecten) Eefje is werkzaam bij CoMensha en IMPACT: Center against Human Trafficking and Conflict-Related Sexual Violence. Zij is ook research fellow bij INTERVICT aan Tilburg University. In 2017 promoveerde Eefje op een onderzoek naar de vrede en veiligheidsaspiraties van de Afrikaanse Unie aan Tilburg University. Ze is afgestudeerd aan de RUN (Cultureel Antropologie) en Tilburg University (International Public Law: accent Human Rights Law en Research Master in Law).
Pinar Okur (algemeen bestuurslid – PR) Pinar is werkzaam bij Rutgers. In 2015 promoveerde ze op een onderzoek naar seksueel misbruik van jongeren met een niet-westerse achtergrond aan Tilburg University. Pinar heeft gestudeerd aan Universiteit Utrecht (master Kinder- en Jeugdpsychologie en master Criminologie).
Christine van Noort (algemeen bestuurslid – sponsorschappen) Christine is werkzaam bij Yacht als interim professional en wordt bij (lokale) overheden als jurist bestuursrecht ingezet. Christine is afgestudeerd aan Tilburg University (master Rechtsgeleerdheid, accent privaatrecht).