Visie en missie

Visie en missie

Lees ook ons Algemeen beleidsdocument

Stichting Mukomeze verbetert de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes die allerlei vormen van seksueel geweld tijdens de genocide van 1994 in Rwanda hebben overleefd. In de nationale taal van Rwanda, betekent Mukomeze “empower her” oftewel “sterk haar”. Het doel van Stichting Mukomeze is een positieve impact te geven aan de levens van deze vrouwen en meisjes door hen fysiek, psychologisch, materieel, sociaal, economisch en spiritueel te steunen om zo bij te dragen aan hun “empowerment”. Zelfs meer dan 20 jaar na de genocide is deze steun nog steeds noodzakelijk: veel overlevenden van seksueel geweld leven in armoede, hebben gezondheidsproblemen, zoals Hiv/Aids en terugkerend trauma, wonen in slechte condities of hebben helemaal geen huisvesting, en hebben geen toegang tot onderwijs.

Onze visie

Door vrouwelijke overlevenden van seksueel geweld fysiek, psychologisch, materieel, sociaal, economisch en spiritueel te steunen kunnen we bijdragen aan hun ‘empowerment’, waardoor ze kunnen voorzien in hun eigen bestaan en hoop op een menswaardige toekomst krijgen.

Onze missie
In de nationale taal van Rwanda, betekent Mukomeze ’empower her’ oftewel ‘sterk haar’. Stichting Mukomeze probeert de levensomstandigheden te verbeteren van vrouwen en meisjes die verkrachting en andere vormen van seksueel geweld tijdens de genocide van 1994 in Rwanda hebben overleefd.(*)

Tijdens de 100 dagen durende genocide in Rwanda zijn naar schatting 250.000 tot 500.000 met name Tutsivrouwen en meisjes op brute wijze verkracht en hebben zij andere vormen van seksueel geweld moeten doorstaan. De overlevenden van dit seksuele geweld ondervinden nog steeds de gevolgen hiervan. Zij leiden door o.a. stigmatisatie en HIV/aids vaak een uitzichtloos bestaan (zo’n 70 procent van de overlevenden van seksueel geweld is besmet met HIV). Het is echter nog niet te laat om hoop te brengen in de levens van deze vrouwen en meisjes.

Ons doel
Sinds 2012 hebben wij gekozen voor een regionale aanscherping van onze doelstelling betreffende sponsorschappen en projecten: in de eerste plaats richten we ons nu op de genocide-overlevenden van seksueel geweld in het zuiden van Rwanda. We kiezen voor deze regio vanwege: 1) de betere mogelijkheden om de vrouwen in gezamenlijkheid en op verschillende manieren te ondersteunen; 2) de veel beperktere hulp die beschikbaar is op het platteland in vergelijking met die in de steden; en 3) het in verhouding grootste aantal verkrachtingen dat tijdens de genocide in het zuiden van Rwanda heeft plaatsgehad.

Maak een verschil en steun een overlevende van seksueel geweld in Rwanda.

Ons principe: 1 Euro in, 1 Euro uit
Dit is ons uitgangspunt. Echter, dit is niet helemaal te realiseren. Mukomeze dient noodzakelijke kosten te maken, zoals transactiekosten bij het overmaken van geld naar het buitenland en de jaarlijkse bijdrage voor de Kamer van Koophandel. Deze kosten zijn relatief laag en zullen niet meer dan 3 procent van ons totale budget bedragen. Aangezien Mukomeze alleen uit vrijwilligers bestaat en niet uit betaalde bestuurders, kunnen wij ervoor zorgen dat uw bijdrage direct naar het project gaat. Overheadkosten (bijv. papier, printjes, te verzenden post, reiskosten, etc.) proberen we zoveel mogelijk door sponsoring te financieren. Mukomeze heeft bovendien geen kantoor; alle handelingen worden door de leden thuis afgewerkt.


(*) Mannen waren ten tijde van de genocide soms ook slachtoffer van seksueel geweld. Voor hen is het vaak nog moeilijker dan voor vrouwen hiervoor uit te komen, vanwege een nog grotere stigmatisering door de gemeenschap. Waar nodig, zet Stichting Mukomeze zich ook voor hen in.